Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Pacltová
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2015
Celkový rozpočet: 2 177 000 CZK
Registrační číslo PK-5419
Číslo zakázky: RC901415

Projekty řešitele