Ekonomicky oprávněné náklady v regulovaných sektorech elektroenergetiky a plynárenství

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2024
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 594 000 CZK
Registrační číslo TK04010177
Číslo zakázky: GT309012

Projekty řešitele