Rodinné a nerodinné firmy v České republice - typologie rozdílů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 290 000 Kč
Registrační číslo F3/59/2018
Číslo zakázky: IG309068

Projekty řešitele