Zpracování, ověření a certifikace metodiky pro hodnocení efektivity investic v plynárenství

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. dubna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 197 000 Kč
Registrační číslo TIRDERU812MT11
Číslo zakázky: GT309051

Projekty řešitele