Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2017
Celkový rozpočet: 1 430 000 CZK
Registrační číslo PK-5420
Číslo zakázky: RC901415

Projekty řešitele