Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 937 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/P057
Číslo zakázky: GA309036

Projekty řešitele