Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice

Věda a výzkum

Doba řešení: 31. července 2021 - 31. prosince 2024
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet:
Registrační číslo TIRDERU104
Číslo zakázky: GT309061

Projekty řešitele