Study and research in Prague - sdílení dobré praxe pražských vysokých škol

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 31. prosince 2020
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Dana Brázdová
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2020
Celkový rozpočet: 2 700 000 CZK
Registrační číslo C4-2020
Číslo zakázky: RC901415

Projekty řešitele