Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 088 000 Kč
Registrační číslo 17-10948S
Číslo zakázky: GA309017

Projekty řešitele