Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. května 2019 - 30. června 2019
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 59 496 Kč
Registrační číslo GT309049
Číslo zakázky: TIRDERU812

Projekty řešitele