Vývoj nových metodik regulace v podmínkách decentralizace v sektoru elektroenergetiky a plynárenství ky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. června 2018 - 31. května 2022
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 6 325 381 Kč
Registrační číslo TK01010188
Číslo zakázky: GT309088

Projekty řešitele