Administrativa-SV-F3

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2024
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 925 014 CZK
Registrační číslo F3
Číslo zakázky: IG300020

Projekty řešitele