Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská

Řešené projekty

KNOWtilus 2.0
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2017

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

KNOWtilus 2015 - ostrovy poznání
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Administrativa-SV-F3
2010 - 2027
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Řízení podniku v procesu transformace k tržní ekonomice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Sanace podniku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)