Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská

Řešené projekty

Administrativa-SV-F3
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)

Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)

Řízení podniku v procesu transformace k tržní ekonomice
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)

Sanace podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)