Řízení podniku v procesu transformace k tržní ekonomice

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Václav Hoffmannn, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 320
Číslo zakázky: IG300092

Projekty řešitele