prof. Václav Hoffmannn, CSc.

Projekty řešitele:

Řízení podniku v procesu transformace k tržní ekonomice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)