prof. Václav Hoffmannn, CSc.

Projekty řešitele:

Řízení podniku v procesu transformace k tržní ekonomice
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)