Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1999 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 6 826 000 Kč
Registrační číslo MSM311300001
Číslo zakázky: ZA300019

Projekty řešitele