prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Projekty řešitele:

Teaching case studies online: How to design and teach case studies in vocational schools (zkráceně TeC@ses)
2023 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Cooperation Partnerships

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Innovative online learning environments: using business case studies in higher education (e3 Cases)
2019 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Přenos know-how:udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském protředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách
2014 - 2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Program švýcarsko-české spolupráce

Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Transfer of know-how between Swiss University with practical orientation and top Czech University with theoretical orientation
2011 - 2012
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Program švýcarsko-české spolupráce

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Projektmanagement als Instrument mit Arbeitsmarktbezug für die Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Cultural and Innovation Dynamics - Explaining the uneven evolution of human knowledge CID
2007 - 2010
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Komunikační strategie organizace v národním a mezinárodním prostředí
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Organizační kultura českých firem
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hodnocení studia na vysoké škole absolventy školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Kultura a management - odborný seminář
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Studium na VŠ z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Výukový předmět: Interkulturelní management
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)