prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Projekty řešitele:

CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship
7. rámcový program (7 RP)
2014 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Administrativa-SV-F3
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)

Cultural and Innovation Dynamics - Explaining the uneven evolution of human knowledge CID
6.RP
2007 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Komunikační strategie organizace v národním a mezinárodním prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Organizační kultura českých firem
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)

Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hodnocení studia na vysoké škole absolventy školy
MŠMT

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Kultura a management - odborný seminář
AKTION (AKTION)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Studium na VŠ z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů
MŠMT

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Výukový předmět: Interkulturelní management
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)