Přenos know-how:udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském protředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 4. září 2014 - 30. září 2015
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo financí
program: Program švýcarsko-české spolupráce
Celkový rozpočet: 1 986 167 CZK
Registrační číslo CH 003 FP - 164/12V
Číslo zakázky: ÚP320044

Projekty řešitele