Studium na VŠ z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo RS95RC118
Číslo zakázky: GŠ303915

Projekty řešitele