Výukový předmět: Interkulturelní management

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 872
Číslo zakázky: ÚD303917

Projekty řešitele