Teaching case studies online: How to design and teach case studies in vocational schools (zkráceně TeC@ses)

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. prosince 2023 - 30. listopadu 2026
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Kontaktní osoba: Dipl.-Hdl. Tobias Cramer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA2 Cooperation Partnerships
Celkový rozpočet: 55 362 EUR
Registrační číslo KA220-VET-000156618
Číslo zakázky: ÚP310014
Zpracování metodiky tvorby a řešení případových studií pro střední odborné a vysoké školy.

Projekty řešitele