Projektmanagement als Instrument mit Arbeitsmarktbezug für die Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. října 2011 - 30. září 2013
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)
Celkový rozpočet: 45 309 CZK
Registrační číslo DE/11/LLP-LdV/TOI/147 402/2011-1-DE2-LEO05-08032
Číslo zakázky: ÚP303071

Projekty řešitele