Cultural and Innovation Dynamics - Explaining the uneven evolution of human knowledge CID

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. března 2010
Řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 6. rámcový program
Celkový rozpočet: 1 162 000 Kč
Registrační číslo 043345
Číslo zakázky: GZ303047

Projekty řešitele