Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Řešené projekty

Podpora pohody zaměstnanců v hybridních pracovních podmínkách prostřednictvím vedení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Autentický leadership a jeho vliv na wellbeing zaměstnanců
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vliv strategií emoční regulace v prostředí digitálně zprostředkované komunikace na well-being pracovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analýza potřeb organizací na rozvojové intervenční programy pro manažery na střední a vyšší úrovni řízení v oblasti stres managementu a prevence syndromu vyhoření.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Distraction in the classroom - The influence of information communication technologies (ICT) on the listening process and the information gain of lectures in second language
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Model úspěšnosti vstupu mladých lidí na pracovní trh
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Executive Leadership a Well-being: Analýza vlivu stresorů na úspěšnost organizačních lídrů ve věku 40+
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Klíčové determinanty účinnosti koučování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na zaměstnatelnost absolventů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Proces koučování z pohledu koučů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Proces koučování a determinanty jeho efektivity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Servant leadership a podmínky pro jeho vliv na výkonnost následovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vliv Mindfulness na úroveň Leadershipu - Experimentální studie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vývoj analytické metodiky pro hodnocení velikosti typových pracovních pozic
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship
7. rámcový program (7 RP)
2014 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2013 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Získávání profesních dovedností u odborníků - žen a mužů s přihlédnutím k věku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Global Entrepreneurship Monitor ČR 2011
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Podmínky efektivního rozvoje dovedností pro týmovou práci a její vedení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Role středního managementu firmy v inovačním procesu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Kariérní vývoj žen po mateřské dovolené a rozvoj talentů v rámci managementu diverzity - porovnání situace v Rakousku a v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Cultural and Innovation Dynamics - Explaining the uneven evolution of human knowledge CID
6.RP
2007 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Zapojení studentů do výzkumu malých a středních podniků a neziskových organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Faktory úspěchu malých a středních podniků a neziskových organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Komunikační strategie organizace v národním a mezinárodním prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Organizační kultura českých firem
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vytváření podmínek pro rovnocenné uplatnění žen a mužů v hospodářství a jeho řídících složkách
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Adding Value to SMEs Through the Use of Human Relations/ Counselling Skills in Management
Leonardo
1998 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Ekonomové o sobě
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hodnocení studia na vysoké škole absolventy školy
MŠMT

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Inventář metod výcviku sociálních a manžerských dovedností studentů-ekonomů
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Kultura a management - odborný seminář
AKTION (AKTION)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Pracovně profesní, studijní a psychologické poradenství na VŠE Praha
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Pracovně profesní, studijní a psychologické poradenství na VŠE Praha
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Studium na VŠ z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů
MŠMT

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Výukový předmět: Interkulturelní management
FRVŠ

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)