Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Řešené projekty

Workplace Interventions to Support Employees During Times of Disruption
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hranice chudoby: regionální dimenze definice absolutní chudoby
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Body and Mind přístupy v organizační psychologii: Budování zásad pro kreativní terapeutické intervence na pracovišti.
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Podpora duševního zdraví v organizačním kontextu
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Podpora pohody zaměstnanců v hybridních pracovních podmínkách prostřednictvím vedení
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Autentický leadership a jeho vliv na wellbeing zaměstnanců
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vliv strategií emoční regulace v prostředí digitálně zprostředkované komunikace na well-being pracovníků
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analýza potřeb organizací na rozvojové intervenční programy pro manažery na střední a vyšší úrovni řízení v oblasti stres managementu a prevence syndromu vyhoření.
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Distraction in the classroom - The influence of information communication technologies (ICT) on the listening process and the information gain of lectures in second language
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Model úspěšnosti vstupu mladých lidí na pracovní trh
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Innovative online learning environments: using business case studies in higher education (e3 Cases)
2019 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Executive Leadership a Well-being: Analýza vlivu stresorů na úspěšnost organizačních lídrů ve věku 40+
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Klíčové determinanty účinnosti koučování
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na zaměstnatelnost absolventů
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Proces koučování z pohledu koučů
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula (CRITHINKEDU)
2016 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Proces koučování a determinanty jeho efektivity
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Servant leadership a podmínky pro jeho vliv na výkonnost následovníků
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vliv Mindfulness na úroveň Leadershipu - Experimentální studie
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Tvorba předmětu Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vývoj analytické metodiky pro hodnocení velikosti typových pracovních pozic
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM
2013 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Získávání profesních dovedností u odborníků - žen a mužů s přihlédnutím k věku
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Transfer of know-how between Swiss University with practical orientation and top Czech University with theoretical orientation
2011 - 2012
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Program švýcarsko-české spolupráce

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Projektmanagement als Instrument mit Arbeitsmarktbezug für die Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Global Entrepreneurship Monitor ČR 2011
2011 - 2012
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Podmínky efektivního rozvoje dovedností pro týmovou práci a její vedení
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Role středního managementu firmy v inovačním procesu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE na trhu práce
2011 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Kariérní vývoj žen po mateřské dovolené a rozvoj talentů v rámci managementu diverzity - porovnání situace v Rakousku a v ČR
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Cultural and Innovation Dynamics - Explaining the uneven evolution of human knowledge CID
2007 - 2010
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Zapojení studentů do výzkumu malých a středních podniků a neziskových organizací
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Faktory úspěchu malých a středních podniků a neziskových organizací
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Komunikační strategie organizace v národním a mezinárodním prostředí
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Organizační kultura českých firem
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vytváření podmínek pro rovnocenné uplatnění žen a mužů v hospodářství a jeho řídících složkách
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Adding Value to SMEs Through the Use of Human Relations/ Counselling Skills in Management
1998 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Leonardo da Vinci

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Ekonomové o sobě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hodnocení studia na vysoké škole absolventy školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Inventář metod výcviku sociálních a manžerských dovedností studentů-ekonomů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Kultura a management - odborný seminář
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Pracovně profesní, studijní a psychologické poradenství na VŠE Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Pracovně profesní, studijní a psychologické poradenství na VŠE Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Studium na VŠ z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Výukový předmět: Interkulturelní management
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)