Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2020 - 31. prosince 2023
Řešitel: Mgr. Karel Čada, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 910 963 CZK
Registrační číslo TL03000628
Číslo zakázky: GT303020

Projekty řešitele