Mgr. Karel Čada, Ph.D.

Projekty řešitele:

Hranice chudoby: regionální dimenze definice absolutní chudoby
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)