Mgr. Karel Čada, Ph.D.

Projekty řešitele:

Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)