Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na zaměstnatelnost absolventů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Mgr. Veronika Motlová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 199 760 Kč
Registrační číslo F3/49/2018
Číslo zakázky: IG303038

Projekty řešitele