Executive Leadership a Well-being: Analýza vlivu stresorů na úspěšnost organizačních lídrů ve věku 40+

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Jaroslav Petrů, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 090 Kč
Registrační číslo F3/58/2018
Číslo zakázky: IG303048

Projekty řešitele