Ing. Jaroslav Petrů

Projekty řešitele:

Analýza potřeb organizací na rozvojové intervenční programy pro manažery na střední a vyšší úrovni řízení v oblasti stres managementu a prevence syndromu vyhoření.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Executive Leadership a Well-being: Analýza vlivu stresorů na úspěšnost organizačních lídrů ve věku 40+
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)