Analýza potřeb organizací na rozvojové intervenční programy pro manažery na střední a vyšší úrovni řízení v oblasti stres managementu a prevence syndromu vyhoření.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Jaroslav Petrů, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 153 010 Kč
Registrační číslo F3/70/2019
Číslo zakázky: IG303019

Projekty řešitele