Workplace Interventions to Support Employees During Times of Disruption

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2024 - 28. února 2025
Řešitel: Mgr. Judith Schmitt
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 358 400 CZK
Registrační číslo F3/9/2024
Číslo zakázky: IG303024
A research project to discover how workplace interventions support employees during times of disruption. The scope includes two workplace interventions, namely Mindfulness and team coaching, during organisational uncertainty caused by the pandemic and mergers & acquisitions.

Projekty řešitele