Judith Schmitt

Projekty řešitele:

Podpora pohody zaměstnanců v hybridních pracovních podmínkách prostřednictvím vedení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)