Podpora pohody zaměstnanců v hybridních pracovních podmínkách prostřednictvím vedení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: Mgr. Judith Schmitt
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 546 330 CZK
Registrační číslo F3/43/2022
Číslo zakázky: IG303012
The aim of the project is to explore how employee well-being can be promoted through leadership in hybrid work conditions by analysing the quality of the manager-employee relationship.
The topic will be explored using a multi-angled approach consisting of a strategic literature review and a mixed method study.

Projekty řešitele