Model úspěšnosti vstupu mladých lidí na pracovní trh

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Eva Horáková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 261 060 Kč
Registrační číslo F3/47/2019
Číslo zakázky: IG303029

Projekty řešitele