Ing. Eva Horáková

Projekty řešitele:

Model úspěšnosti vstupu mladých lidí na pracovní trh
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)