Ing. Eva Horáková

Projekty řešitele:

Model úspěšnosti vstupu mladých lidí na pracovní trh
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)