Pracovně profesní, studijní a psychologické poradenství na VŠE Praha

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 1102
Číslo zakázky: ÚD303094

Projekty řešitele