Servant leadership a podmínky pro jeho vliv na výkonnost následovníků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Jana Kolářová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 330 710 Kč
Registrační číslo 24/2016
Číslo zakázky: IG303016

Projekty řešitele