Ing. Jana Kolářová

Projekty řešitele:

Servant leadership a podmínky pro jeho vliv na výkonnost následovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)