Kariérní vývoj žen po mateřské dovolené a rozvoj talentů v rámci managementu diverzity - porovnání situace v Rakousku a v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Karina Ebhardt, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 372 740 Kč
Registrační číslo F3/19/2010
Číslo zakázky: IG303010

Projekty řešitele