Ing. Karina Ebhardt, Ph.D.

Projekty řešitele:

Kariérní vývoj žen po mateřské dovolené a rozvoj talentů v rámci managementu diverzity - porovnání situace v Rakousku a v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)