Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE na trhu práce

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. srpna 2012
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 3. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 1 089 706 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33341
Číslo zakázky: ES303030