SUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. září 2015 - 31. srpna 2018
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
Celkový rozpočet: 1 248 000 CZK
Registrační číslo 2015-1-SK01-KA203-008915
Číslo zakázky: ÚP304045