Global Entrepreneurship Monitor ČR 2011

Věda a výzkum

Doba řešení: 30. dubna 2011 - 30. června 2012
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: ostatní
Celkový rozpočet: 1 482 000 Kč
Registrační číslo mpo3030
Číslo zakázky: GM3030