Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: Případ coworkingu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2020 - 30. června 2023
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 077 000 CZK
Registrační číslo 20-06716S
Číslo zakázky: GA304010