Rozvoj spolupráce VŠE s absolventy

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)
výzva: DRP 2011
Celkový rozpočet: 1 372 000 CZK
Registrační číslo 20/4
Číslo zakázky: RP901811