Noc vědců - rozvoj celoroční systematické popularizace vědy

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Macháčková
Pracoviště: Rektorát
Oddělení marketingu a Public Relations (9019)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024
Celkový rozpočet: 500 000 CZK
Registrační číslo
Číslo zakázky:
Projekt navazuje na NOC VĚDCŮ, platformu pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR. VŠE se zapojí do celorepublikových akcí jako veletrh vědy VědaFest, Noc vědců a uskuteční VŠExpedice (zážitkově-naučný program pro střední školy), výjezdní přednášky na středních školách, Dny otevřených dveří VŠE, exkurze středních škol na VŠE a další. Projekt navazuje na úzkou spolupráci s ostatními vysokými školami i vědeckými institucemi s cílem dalšího rozvoje nejvýznamnější značky jednotné a systematické popularizace vědy v ČR.
Projekt reviduje a nastavuje proces popularizace výstupů výzkumné a tvůrčí činnosti na VŠE tak, aby kvalitní a společensky významné výstupy jak výzkumné, tak tvůrčí činnosti byly přirozeně monitorovány a zpracovávány pro účely komunikace vysoké školy směrem k laické i odborné veřejnosti.