Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. srpna 2013 - 31. března 2015
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 132 164 CZK
Registrační číslo TB930MPO001
Číslo zakázky: GT303033y