Zapojení studentů do výzkumu malých a středních podniků a neziskových organizací

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 155 000 Kč
Registrační číslo 16/04
Číslo zakázky: IG303024a