prof. Mgr. Ing.. Martin Lukeš, Ph.D.

Projekty řešitele:

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: Případ coworkingu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2013 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Global Entrepreneurship Monitor ČR 2011
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Zapojení studentů do výzkumu malých a středních podniků a neziskových organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Faktory úspěchu malých a středních podniků a neziskových organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)