prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Projekty řešitele:

Noc vědců - rozvoj celoroční systematické popularizace vědy
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Rektorát
Oddělení marketingu a Public Relations (9019)

Noc vědců - rozvoj celoroční systematické popularizace vědy
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: Případ coworkingu
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

SUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
2015 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM
2013 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Global Entrepreneurship Monitor ČR 2011
2011 - 2012
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE na trhu práce
2011 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách v ČR
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2011

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Rozvoj spolupráce VŠE s absolventy
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Centrum pro studenty se specifickými potřebami (9016)

Administrativa-SV-OVV
2010 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Zapojení studentů do výzkumu malých a středních podniků a neziskových organizací
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Faktory úspěchu malých a středních podniků a neziskových organizací
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)