Rektorát: Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium

Řešené projekty

Noc vědců - rozvoj celoroční systematické popularizace vědy
2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2023

Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2013

Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)